masz pytania? zadzwoń!

Działka na sprzedaż Łuskowo

zdjęcia oferty
lokalizacja oferty
 
osoba odpowiedzialna za ofertę
Damian 603 700 800 skype

 

opis oferty
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10UT/ZP ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania: Na sprzedaż działka rekreacyjna położona w Łuskowie w pierwszej lini od rzeki Dziwnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa dla tej działki następujące kryteria zabudowy: 1) podstawowe przeznaczenie terenu: funkcja rekreacyjna z intensywną zielenią urządzoną; 2) podstawowa funkcja zabudowy: rekreacja indywidualna; 3) zasady zagospodarowania terenu: a) wielkości działek - minimum 1000 m², przy froncie o minimalnej szerokości 22,0 m, b) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, c) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 70%, d) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 4,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych; - 15,0 m od południowo-wschodniej granicy planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10UT/ZP; - 15,0 m od górnej krawędzi skarpy dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11UT/ZP, e) na każdej działce dopuszcza się budowę jednego budynku rekreacji indywidualnej oraz jednego budynku gospodarczego lub/i wiaty garażowej; dopuszcza się możliwość lokalizacji na działce obiektów tymczasowych w rozumieniu przepisów odrębnych, f) zabudowa: wolno stojąca o konstrukcji posadowienia odpornej na działanie wód powodziowych, jednokondygnacyjna, o wysokości - do 7,0 m licząc od poziomu terenu od frontu budynku do kalenicy; zabudowa bez podpiwniczenia, g) dachy spadziste, dwu- lub wielopołaciowe z kalenicami głównymi usytuowanymi "równolegle" do biegu Dziwny; dopuszcza się dachy kolebkowe, h) spadki połaci dachowych: - 25÷35º; przy dachach kolebkowych - 0÷90º, i) szerokość elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana szerokością działki oraz przepisami odrębnymi, j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach nie mniej niż zgodnie z zapisem w § 13 ust. 1 pkt 3, ppkt a: minimum jedno w postaci garażu wbudowanego lub dobudowanego lub wolno stojącego oraz pozostałe w postaci miejsc parkingowych na terenie nieruchomości, k) miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia segregowanych odpadów stałych w granicach poszczególnych działek w ilościach - 1 miejsce dla co najmniej czterech pojemników, l) dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysokości do 1,5 m z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze ażurowej i wysokich walorach estetycznych; - pomiędzy działkami i terenami zieleni urządzonej o wysokości do 2,0 m z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni izolacyjnej w postaci żywopłotów z gatunków zimozielonych Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod numer 6O37OO8OO
szczegóły oferty
cena 59000 PLN
cena za m2 44 PLN
miejscowość ŁUSKOWO
gmina Wolin
powierzchnia działki 1320 m2
rodzaj działki REKREACYJNA
forma własności działki WŁASNOŚĆ
kształt działki NIEREGULARNY
szerokość działki 40 m
długość działki 32 m
droga dojazdowa CICHA ULICA
Włącz Java Script aby móc wysyłać wiadomości.
Formularz zapytania odnośnie oferty PGN57026
Dane osobowe:
Zapytanie:
Ta witryna korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.